Családi Kalandklub - Támogatási felhívás
Menu Content/Inhalt
Üdv! arrow Támogatás

Akikre büszkék vagyunk

Apródjaink: Joci és Laci

Szavazz!

Tábor Értékelő
 

Belépés


Elfelejtett jelszó?
Még nincs azonosítód? Regisztrálj

Statisztika

Látogatók: 2752772
Támogatási felhívás

MAGYAR CSERKÉSZKÜRT ALAPÍTVÁNY

a jövő nemzedékének alapítványa

Adószám: 18120804-1-41 Bankszámlaszám: 11705008-20492027

Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU31 1170 5008 2049 2027 0000 0000

Bírósági végzés száma: 11 PK 60255/2002/2 Alapító okirat száma: 8567

Közhasznúsági fok: KÖZHASZNÚ

Közhasznú alapítványunk támogatásával segítheti

ifjúságvédelmi tevékenységünket, célkitűzéseink megvalósulását

o Állami gondozott és problémás gyermekeknek és fiataloknak a társadalom életébe való egészséges, erkölcsös, tisztességes integrálását (beilleszkedését) segítő szocializációját: személyiségfejlesztő, kreatív, közösségi programjainkon (nagy)családokkal, normál körülmények között élő gyermekekkel, fiatalokkal közösen vesznek részt.

o Mindenki számára nyitott programjaink (túrák, táborok, jellem- és személyiséformáló kulturális és egyéb előadások, kreatív foglalkozások, kaland-terápia, stb.) segítségével a (fiatalkorúak) drog- és bűnmegelőzését is elősegítjük.

~ * ~

IV. Az Alapítvány célja (kivonat az Alapító Okiratból):

1. Az Alapítvány célja a (344. sz.) Szent István Király (Cserkészcsapat és) Ifjúsági Közösség ifjúságnevelő ill. Ifjúság- és családvédelmi célkitűzéseivel azonosulva, annak tevékenységét, programjait, szerveződéseit támogatva, a magyar ifjúság (a jövő nemzedéke) egészséges, hazafias, erkölcsös életre való nevelése, a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok (ill. családok) számára a tehetséggondozás, hasznos szabadidő-kitöltés elősegítése, az életbe való elindulás, önállósodás segítése, illetve az ehhez szükséges szellemi, technikai, illetve anyagi és infrastrukturális háttér biztosítása, előteremtése. Közösségek, klubok, táborhelyek, esetleg oktatóbázis, iskola, stb. létesítése, valamint tanulmányi támogatás biztosítása.

Az Alapítvány a céljainak megvalósítása során

o közművelődési tevékenységet végez: történelmi, földrajzi, kulturális, folklór, természettudományos és egyéb tárgyú ismeretterjesztő előadásokat, vetélkedőket, filmvetítéseket tart;

o rekreációs, ügyességi és sportfoglalkozásokat, versenyeket szervez és bonyolít le;

o természetvédelmi, életmód-, honismereti, honvédelmi, építő- és napközis táborokat, túrákat, portyákat szervez, ill. bonyolít le;

o hagyományőrző tevékenységet végez, melynek során nemzeti ünnepeink egységes formában történő, méltó megünneplését is szolgálja, illetve egyéb nemzeti, egyházi, katonai, történelmi és más ünnepeken, megemlékezéseken való reprezentatív részvételt céloz meg, ill. népművészeti és kézműves foglalkozásokat szervez és támogat;

o bűnmegelőző, drogprevenciós és egészségügyi elsősegély, valamint katasztrófa- és polgári védelmi előadásokat, foglalkozásokat szervez.

~ * ~

Hatékony működésünkhöz az alábbiakra lenne szükségünk:

o Helyiségkomplexum, és a fönntartásához szükséges anyagi és technikai háttér biztosítása:

  • Raktárhelyiség/ek, az oktatási és egyéb anyagok, eszközök, táborozási és túra fölszerelések tárolására: egyenruhák, gyakorló és védőöltözetek, fölszerelések, tűzoltási, mentési, alpintechnikai, stb. eszközök. Továbbá sátrak és tartozékaik, tábori-konyhai eszközök, fölszerelések (padok, asztalok, edények, stb.), különböző kézi és motoros szerszámok, hordók, kannák, kötelek, kézikocsik, kerékpárok, PVC fóliák, ponyvák, valamint az eszközök karbantartásához szükséges fölszerelések, stb.
  • Karbantartó és barkácsműhely: sérült felszerelések javítására, kézműves és barkács foglalkozások tartására, különféle eszközök sajátkezű elkészítéséhez, stb.
  • Közösségi terem, könyvtár: szakkönyvek és folyóiratok tárolására, közösségi foglalkozások, edzések, filmvetítések, oktató-ismeretterjesztő előadások, stb. rendezésére.
  • Vezetői iroda: az alapítvány által szervezett közösség(ek) irodai munkáihoz, iratok, dokumentumok tárolására, számítógép, fax, telefon üzemeltetésére, stb.
  • Fentiekhez csatlakozó mellékhelyiségek: WC, mosdó (zuhanyzó), teakonyha, előtér, stb.

o Gyakorló-védőöltözet és eszközök anyagi és technikai hátterének biztosítása: (barlangász) overall, védősisak, bakancs, alpintechnikai és barlangász eszközök (beülők, kötelek, mászó- és ereszkedőgépek, karabinerek, csigák, fejlámpák, stb.), tűzoltóeszközök, különféle hordágyak, gázmaszkok, légzőkészülékek, búvárfölszerelések, stb.

  • Internetes szolgáltatások anyagi és technikai hátterének biztosítása: számítástechnikai eszközök, internet- és webhely-előfizetés (propaganda-videóanyag és oktatófilmek széleskörű közzétételéhez, honlap-szerkesztéshez, e-mail-ezéshez, széleskörű kapcsolattartáshoz), stb.

o Gépjármű (utánfutó, esetleg kisbusz) anyagi és technikai hátterének (ill. szállítási szolgáltatások) biztosítása: terepgyakorlati helyekre, táborokba, bemutatókra, stb. személy- és teherszállításhoz, ill. üzemanyag-költségre.

o Elsősorban szervező, koordináló, független oktató-nevelő tevékenységet ellátó személyek munkabérének támogatása, biztosítása: a sokrétű és hatékony munkavégzés, ifjúságnevelés érdekében főállású alkalmazotta(ka)t foglalkoztatnánk (kötetlen munkaidőben).

Mit ajánlunk támogatóinknak:

„Ingyenes” reklámozási lehetőséget biztosítunk! Közhasznúságot élvező alapítványunkon keresztül történő támogatások 100%-os adókedvezményre jogosítják vállalkozását. (az adomány értékének 100 %-át leírhatja vállalkozása társasági adóalapjából, ill. 30 %-át – legföljebb 50.000,- Ft-ot – személyi jövedelemadójából. Továbbá, befizetett adója 1 %-át is fölajánlhatja alapítványunk javára!)

o Az általunk használt gyakorló- és védőeszközökön, ruházati elemeken, járműveken, stb. reklámfelületeket biztosítunk

o Föllépéseink, ill. a versenyek, táborok alkalmával (a lehetőségektől függő variációkban), rendelkezésünkre bocsátott reklám-transzparensek elhelyezését biztosítjuk

o Oktató- és propaganda-filmjeinken, nyomtatványainkon, internetes honlapunkon, stb. reklámbetétek megjelenítését is lehetővé tesszük